thumb image
Fysiotherapie

Klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend:

  • pijn
  • krachtsvermindering
  • ademhalingsproblemen
  • zwelling en beperkingen in het bewegen.
  • De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden, door veroudering of door een ongeval.

Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld.

 

Vrije Toegangkelijkheid

Sinds januari 2006 is voor fysiotherapie geen verwijzing meer nodig van een arts.

U kunt, wanneer u meent een klacht te hebben die door een fysiotherapeut behandeld kan worden, rechtstreeks een afspraak maken.
De fysiotherapeut zal bij de eerste afspraak nagaan of er een indicatie is voor behandeling.
Bij de meeste verzekeraars wordt dit volledig vergoed.

Er is dan wel een aanvullende verzekering nodig alleen kinderen jonger dan 18 jaar krijgen 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed.

 

 

De behandeling kan verschillende vormen omvatten. Een van de bekendste is: massage. Hierbij wordt door verschillende handgrepen een therapeutisch doel bereikt. Dat doel kan zijn: pijnvermindering, spierontspanning en verbetering van de doorbloeding.

Daarnaast bestaat fysiotherapie uit oefentherapie of bewegingstherapie.  Ook met oefentherapie zijn verschillende doelen te bereiken, zoals: versterken van spieren, beweeglijk maken van gewrichten en verbetering van de algemene conditie. Een onderdeel van oefentherapie is ook houdingstherapie, ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen.

 

Buiten de bovenstaande behandelingen maakt de fysiotherapeut ook gebruik van apparatuur. De meest bekende zijn de warmte behandelingen met paraffine . Verder bestaat de apparatuur uit ultra geluid en stroomapparaten.

Fysiotherapie kan toegepast worden bij verschillende klachten. Een belangrijke groep vormen de klachten van het bewegingsapparaat, zoals rug- en nekpijn en problemen met de gewrichten. De pijn kan variëren van mensen die vrijwel invalide zijn tot topsporters die door een blessure niet optimaal kunnen presteren. Daarnaast speelt fysiotherapie een belangrijke rol na ongeval of ziekte.