Tarieven (Kinder)Oefentherapie Cesar Brouwhuis d.d. 2019

  1. Behandeling in de praktijk                                             € 30.00
  2. Toeslag aan huis                                                           € 10.75
  3. Screening                                                                      € 10.50
  4. Intake / Onderzoek                                                        € 42.00
  5. Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek                   € 52.50
  6. Behandeling Kinderoefentherapie                               € 40.40
  7. Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport           € 27.00
  8. Instructie / overleg ouder(s) van patient                  € 25.00