thumb image
TENS

Wat is een TENS behandeling?

TENS staat voor Transcutane Electro Neuro Stimulatie. Het is een behandeling waarbij via de huid het pijnsignaal wordt beïnvloed. Dit gebeurt met behulp van twee of meerdere pleisters (elektrodes) en zwakke elektrische stroom. Deze elektrische stroom is afkomstig van een speciaal apparaat, het TENS apparaat.

Er wordt gestart met een proefperiode van drie tot vier weken, u krijgt dan een TENS apparaat mee in bruikleen. Bij een duidelijke pijnvermindering wordt voor u een TENS apparaat aangevraagd. Er wordt een definitieve machtiging verzonden naar de firma en daarmee wordt het apparaat uw eigendom. De behandeling wordt gestopt als de proefperiode geen effect heeft.

De zorgverzekering vergoed dit vanuit de basisverzekering na verwijzing van een specialist.